Express ενημέρωση - Φορογολικά Κύριο

 

 

 

 

 

 

EXPRESS ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   05/2015                                                                                        
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ                                                                                                                                     
Διάλυση νομικού προσώπου (σωματείου)
                                                                        

Για τα διαλυόμενα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, ως Σωματεία Σύλλογοι Ομοσπονδίες, εταιρείες ΟΕ, ΕΕ κ.α. η δήλωση εισοδήματος υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη διάλυση, με ημερομηνία λύσης αυτή που καταχωρείται στο ΓΕΜΗ ή σε άλλο μητρώο.  

Σε περιπτώσεις που η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της δήλωσης διακοπής  είναι προγενέστερη από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης του τελευταίου φορολογικού έτους τότε η δήλωση του φορολογικού έτους πρέπει να υποβληθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης διακοπής.    

Για παράδειγμα, σε περίπτωση που ομόρρυθμη εταιρεία ή ΝΠΙΔ με φορολογικό έτος που λήγει στις 31.12.2014 λυθεί 20.02.2015 (ημερομηνία διακοπής εργασιών), υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας μέχρι τις 20.03.2015 για το τελευταίο φορολογικό έτος που έληξε (ήτοι, από 1.01.2015 έως 20.02.2015).

Ωστόσο, η υποβολή της δήλωσης φορολογίας του προηγούμενου φορολογικού έτους (ήτοι, από 1.01.2014 έως 31.12.2014) που σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. θα έπρεπε να υποβληθεί μέχρι τις 30.06.2015, θα πρέπει να προηγηθεί της υποβολής της δήλωσης του τελευταίου φορολογικού έτους όπου η Ο.Ε. ή το ΝΠΙΔ διέκοψαν τις εργασίες τους, ήτοι θα πρέπει αυτή να υποβληθεί υποχρεωτικά μέχρι τις 20.03.2015.                                                    
(πολ:1060/19-3-15 παρ.2)                          

Φορολογική μεταχείρισης των εξόδων της εκτός έδρας μετακίνησης.                                             

Δεν λογίζεται εισόδημα και δεν φορολογείται η εκτός έδρα αποζημίωση για έξοδα διαμονής, σίτισης μετακίνησης κλπ που καταβάλλονται σε εργαζομένους ή συνδικαλιστές για σκοπούς επιχειρηματικής ή συνδικαλιστικής δραστηριότητας.

Προϋπόθεση,                                                                                                                                        

α. είναι για το συμφέρον της επιχείρησης ή του Συνδέσμου                                                          

β. αξία εξόδων ισότιμη της αγοραίας.                                                                                                  

γ. απεικόνιση στα τηρούμενα βιβλία.                                                                                                    

δ. ύπαρξη νομίμων παραστατικών.                                                                                          

 (13280/26.5.2015 ΥΟ Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ)  

Χρέη ως 50.000 € όχι δίωξη.                           

Για χρέη ως 50.000 δεν ασκείται ποινική δίωξη.                                                                                    Αποφάσεις δικαστηρίων για χρέη κάτω των 50.000 € δεν εκτελούνται ή αν άρχισε η εκτέλεση διακόπτεται.                                                                                                                                             
Υποθέσεις που δεν συζητήθηκαν στα δικαστήρια δεν θα συζητηθούν.                            

Καταργείται το αυτόφωρο για ποσά μικρότερα των 50.000 ευρώ και επανέρχεται ο χαρακτηρισμός του αδικήματος ως στιγμιαίο, με χρόνο τέλεσης αυτού την παρέλευση τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία λήξης καταβολής των οφειλών                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(ΠΟλ:1109/20-5-15).

Οφειλές    
    
Παράταση ρύθμισης οφειλής.                                                                                                
Παρατείνεται ως 26-6-2015 η ρύθμιση οφειλών στο δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και δήμους

 

Πληρωμή οφειλών με ποσά μπλοκαρισμένων λογαριασμών.

Δόσεις της ρυθμισμένης οφειλής ή προκαταβολή μπορούν με αίτηση του οφειλέτη να καλυφθούν με ποσά λογαριασμών που έχουν μπλοκαρισθεί- κατασχεθεί από τις τράπεζες.

Προϋπόθεση τα ποσά να μην πιστώνονται σε άλλες οφειλές ή διαφορετικά κατά κείμενες διατάξεις.

(πολ:1108/21-5-15)

 

Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Δαπάνες                                                                                                                          
Δαπάνες που αφορούν σε επιχειρηματική δραστηριότητα του νομικού προσώπου    εκπίπτουν από τα έσοδα προκειμένου για τον προσδιορισμό του εισοδήματος αυτού, με την επιφύλαξη των άρθρων 22 και 23. Αντίθετα, δεν εκπίπτουν δαπάνες που αφορούν έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου.
Αν υπάρχουν δαπάνες που είναι κοινές αφορούν δηλαδή και εμπορική δραστηριότητα και τον σκοπό του νομικού προσώπου τότε αυτές επιμερίζονται κατά αναλογία στα συνολικά έσο0δα από κάθε δραστηριότητα.   
(ν.4172/2013 άρθρο 45 περ. γ, πολ:1113/2-6-15)

 

Φορολογία ακινήτων

Στο εισόδημα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα περιλαμβάνεται και αυτό που τεκμαίρεται από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης ή ακινήτου.
Από το εισόδημα από ακίνητα εκπίπτουν οι κάθε είδους δαπάνες που αφορούν στο ακίνητο, ήτοι, οι δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης, καθώς και οι πάγιες και λειτουργικές δαπάνες του ακινήτου σε ποσοστό 75%.  
Στις δαπάνες, περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις του ακινήτου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4172/2013.

Φορολογική αναμόρφωση και κατάσταση φόρων

Τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Σωματεία, Ταμεία, Σύλλογοι κλπ υποχρεούνται για το φορολογικό έτος 2014 στην υποβολή της «Κατάστασης με τα ποσά της φορολογικής αναμόρφωσης κατά κατηγορία δαπανών» (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι), καθώς και της «Κατάστασης Αποδοθέντων και Οφειλόμενων Φόρων Εισοδήματος και Έμμεσων Φόρων» (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ).                              
(Πολ:1074/1-4-15 παρ.3 τέλος)  

 Επιμελητήρια – καταχώρηση στοιχείων.

Οφειλή ή μη εγγραφή στο επιμελητήριο δεν αποτελούν λόγω άρνησης των υπηρεσιών του να μην ικανοποιήσουν ή διεκπεραιώσουν αίτημα καταχώρησης πράξης ή στοιχείου του υπόχρεου μέλους.
(54255/19-5-15 Υ Οικονομίας)

 
Η Γ ΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ                                                                                                                  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ τηλ:210.5234747

Το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΖΑΛΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

                                         

                  

Διαβάστηκε 1392 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 16 Ιούλιος 2015 11:56

Επικοινωνία

T (0030) 22410 28028
Email: info@sehd12.gr

Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Δωδεκανήσου

Παλαιών Πατρών Γερμανού (Εμπορικό Κέντρο Φώκιαλη) Τ.Κ. 85132 Ρόδος